GUTS & GLORY LEATHERS
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
GUTS & GLORY LEATHERS
Uttar Pradesh, India

Factory Information

Factory Size: 1,000-3,000 square meters
Factory Country/Region: 102 / 88 Wajidpur Jajmau Kanpur
No. of Production Lines: 9
Contract Manufacturing: OEM Service Offered   Design Service Offered   Buyer Label Offered  
Annual Output Value: US$1 Million - US$2.5 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
Horse Blanket 60000 80000 Piece/Pieces
Dog Toys 200000 200000 Piece/Pieces
Gửi email cho nhà cung cấp này